Kullanım Koşulları

Durum [●] [Ay ve yıl bilgisine sahip durum güncellenmelidir]

Bayiyi başkalarına tavsiye etme işlevinin [●][Lütfen ilgili web sayfasının işletiminden sorumlu olan ilgili Hansgrohe birimini girin.] aracılığıyla hazırlanması için şu kullanım koşulları geçerlidir.

1. Hizmetler

Sitemizin kullanıcılarına "Satıcıyı başkalarına tavsiye et" işlevini sunuyoruz. Kullanıcı, Shopfinder özelliğini kullanarak bir bayi bulabilir ve takibinde bayinin adres bilgilerini bu satıcıyı arayan kullanıcıya e-posta veya SMS yoluyla gönderebilir. Bu sırada kullanıcı alıcıları ve alıcıların adres bilgilerini (e-posta adresi veya cep telefonu numarası) kendi girer. Bundan sonra tarafımızca bir mesaj oluşturulur (bayi adres bilgileri ve gerekli yasal bilgiler). Kullanıcı SMS veya mesaj ile gönderi yapmak istediğinde değişiklik veya ilave yapamaz, e-postalar için ise mesajın konu satırı veya metin bölümüne içerik ekleyebilir. Gönderi şifrelenmemiş bir biçimde gönderilir ve alıcı ile aramızdaki bir anlaşmaya dayanarak gizli kalır.

2. Sorumluluklarımız

"Satıcıyı başkalarına tavsiye et" işlevi tarafımızca gönüllü ve ücret karşılığı olmadan yapılan, istenilen zaman durdurulabilecek veya sınırlandırılabilecek bir hizmettir. Kullanıcı tarafından girilen, alıcının adres bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmiyoruz ve e-posta veya SMS'in başarılı bir biçimde gönderileceği veya iletileceği konusunda herhangi bir garanti sunmuyoruz.

3. Kullanıcının sorumluluğu

Kullanıcı alıcının bir mesaj alma konusunda rıza gösterdiğini onaylar.

Tarafımızca hazırlanmış bayi adres bilgileri dışında, kullanıcı yalnızca kendi tarafından, vekalet verdiği kişiler veya hesabına erişimi olan kişiler tarafından seçilen ve gönderilen mesajlar için sorumludur. Kullanıcı içeriğe ilave yapabilme veya içeriği değiştirebilme konusunda geçerli yasalara aykırı bir işlemde bulunamaz, yasa dışı, telif haklarını ihlal eden veya sakıncalı bir içerik gönderemez. "Satıcıyı başkalarına tavsiye et" işlevinin toplu e-kart veya her türlü diğer reklam ve pazarlama içerikli mesajlar veya zincirleme yollanan mektuplar için kullanımına izin verilmez.

4. Kullanıcının tutumu ile ilgili sorumluluğu

Kullanıcı sözleşme ile ilgili veya yasal olarak geçerli görevlerini yasalara göre yerine getirmekle yükümlüdür.

Bunun yanı sıra kullanıcı, kendi kullanımından kaynaklanan, üçüncü kişilerinin haklarının ihlal edilmesi ile geçerli hale gelen herhangi bir iddiadan bizi muaf tutar. Kullanıcı görevlerini, geçerli yasaları veya ahlaki kuralları ihlal ettiği takdirde kullanıcıyı bu işlevi kullanmaktan geçici veya sürekli olarak men etme hakkı bizde saklıdır.

Gizlilik politikasına dair bilgiler

"Satıcıyı başkalarına tavsiye et" işlevini kullandığınızda, gönderen ve alıcı için belirtmiş olduğunuz e-posta adresleri, cep telefonu numaraları ve isimler ile birlikte gerektiği takdirde tarafınızca belirtilmiş olan mesajı yasal yetkiler nedeniyle ve tarafımızca oluşturulan Gizlilik politikası hakkındaki bilgiler gereğince kaldıracak ve kullanacağız.

Versiyon 11 / 2012

Hansgrohe SE (bundan böyle "Lisans Veren" olarak anılacaktır) telif hakları ve video / film materyali ile ilgili telif hakları (bundan böyle "Haklar" olarak anılacaktır) konusunda özel bir lisans sahibidir.

Lisans Veren, aynı zamanda lisans veren firmaya ait ürünler konusunda da marka haklarına sahiptir; fakat bu sözleşme hiçbir marka lisansı barındırmamakta olup bu kullanım koşullarında bulunan hiçbir husus bir marka lisansı anlaşmasının hazırlanmasını sebep göstermek için kullanılamaz.

Bunun yanı sıra bu kulanım koşullarının konusu bir satış ilişkisi oluşturulması için de kullanılamaz.

İşbu web sayfasına yerleştirilmiş video / film materyali yalnızca burada açıklanan kullanım koşullarına göre sunulmaktadır. Video / film materyalinden (bundan böyle "Materyal" olarak anılacaktır) faydalanılması ve bu materyalin kullanılması veya indirilmesi ile alıcı (bundan böyle "Lisans Alan" olarak anılacaktır) işbu kullanım koşullarını kabul etmiş olur.

 1. Bu vesile ile Lisans Veren, Lisans Alana hakların kullanımına ilişkin her zaman geri alınabilir, başka bir tarafa aktarılamayan ve özel niteliğe sahip olmayan bir lisansı sadece Lisans Verenin ürünlerine ilişkin bu teklif ve ürünlerinin kullanılması amacıyla garanti etmektedir.
 2. Lisans Alanın, bu haklar uyarınca, normal bir ticari alışveriş sonucunda elde edilmiş bu materyali kullanma hakkı vardır. Fakat Lisans Alan, bu tür materyalin Lisans Veren tarafından sağlanması veya teslim edilmesi konusunda hak sahibi değildir.
 3. Lisans Alan, işbu lisansı veya bu haklara ilişkin materyali kötüye kullanamaz.
 4. Lisans Alanın alt lisans dağıtma hakkı bulunmamaktadır.
 5. Lisans Alan bu haklardan hiçbir zaman açıklanan kullanım amacının dışında faydalanamaz veya bu hakları kullanamaz ve Lisans Alan bu kullanım koşullarının içeriği ile amacına ters düşebilecek adımlar atamaz. Bunun yanı sıra Lisans Veren, tüm ihtimaller dahilinde akılcı yaklaşım içinde lisanslı bir hakkın değeri, geçerliliği veya uygulanabilirliğine ya da Lisans Verenin bu tür bir hakka sahip olma durumuna kötü bir etkide bulunabilecek her türlü tutumu imtina etmektedir.
 6. Lisans Alan, özellikle ilgili materyal için verilmiş kullanım türünü ve süresini dikkate almalıdır.
 7. Lisans ücretleri tahsil edilmez.
 8. Bu vesile ile Lisans Alan, Lisans Alan ve Lisans Veren ilişkisi içinde Lisans Alanın hakların tek sahibi olduğu, bu hakların yalnızca ve başka bir taraf dahil edilemeyecek şekilde Lisans Verenin mülkiyetinde bulunduğu ve bulunacağı ile Lisans Alanın işbu belgeyle verilmiş lisans dışında bu haklar konusunda hiçbir başka hak veya talebe sahip olmadığını taahhüt eder. Lisans Alan, Lisans Verenin hakların sahibi olması durumunda hiçbir müdahalede bulunamaz.
 9. İşbu lisansın feshedilmesi veya süresinin dolması halinde bu materyal ile ilgili Lisans Alana verilmiş tüm haklar otomatik olarak ortadan kalkar. Bu durumun aynısı ilgili materyal için verilmiş kullanım süresi sona erdiğinde de geçerlidir. Lisans Alan, haklar ile birlikte bu haklara ilişkin materyalin kullanımını derhal durdurmalıdır.
 10. Lisans Veren hakların geçerliliğini garanti etmemekte ve hakların üçüncü tarafların haklarına zarar vermeden kullanılabileceği konusunda hiçbir yükümlülük almamaktadır.
 11. Lisans Alan, Lisans Verene karşı olarak, Lisans Vereni Lisans Alanın malzemeyi kullanımına ilişkin veya kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek tüm talepler, şikayetler, kayıplar, hasarlar ile masraflar (yemek masrafları ve avukat ücretleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) konusunda tazmin etme ve zararları gidermekle yükümlüdür.
 12. Lisans Alan Lisans Verene, Lisans Verenin bilgi talep ettiği, materyale ilişkin haklarına verilen her türlü zararı veya haklara yapılan itirazı yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Lisans Veren tek hak sahibidir; hakların ihlal edilmesi durumunda kendini müdafaa edici eylemlerde bulunmak ve bu tür süreçler başlatmakla yükümlü değildir.
 13. Bu haklar, ilgili materyale ilişkin olarak Lisans Alan için açıklanan tarihin sonuna dek tanınmıştır. Bu tarihin sona ermesiyle ilgili materyale ilişkin tüm haklar, özel bir iptal etme işlemi gerekliliği olmadan ortadan kalkar.
 14. Bu haklardan, Lisans Veren ve Lisans Alan arasında ticari bir temsil anlaşması oluşturmak amacıyla faydalanılamaz.
 15. Lisans Verenin yazılı onayı olmadan, lisansa ilişkin hiçbir hak veya yükümlülük devredilemez veya aktarılamaz. Lisans Alan tarafından yapılan her devretme veya aktarma girişimi Lisans Verene lisansı derhal feshetme hakkı verir.
 16. Tüm yasalar Federal Almanya Cumhuriyeti Yasaları'na tabidir. Bu vesile ile Lisans Alan, durum izin verdiği ölçüde ve geri alınamayacak şekilde sadece Offenburg Mahkemeleri olmamak üzere Offenburg mahkemelerinin kararlarına bağlıdır. Lisans Veren Lisans Alanı, Lisans Alandan sorumlu başka bir mahkemede de dava etme hakkına sahiptir.
 17. Bu kullanım koşulları iki taraf arasında, materyale ilişkin anlaşmalar ile ilgili önceden geçerli benzer tüm kullanım koşullarının yerini almaktadır.
 18. Lisans Veren bu kullanım koşullarını gelecekteki duruma etki edecek şekilde her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Mevcut olan haklarda yapılacak değişiklikler için yazılı belge gereklidir.
 19. Bu kullanım koşullarına ilişkin bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu açıklandığı takdirde söz konusu taraflar bu hükmü etkili, uygulanabilir ve tercih edilen ekonomik uygulamaya en yakın olan bir hüküm ile değiştirme konusunda anlaşmaya varır.
hansgrohe uzmanları

Size en yakın hansgrohe bayi veya yetkili servisine ulaşın