Stand 02/2017

Kişisel verilerin işlenmesi ve gizlilik politikası

HANSGROHE VERİ POLİTİKASI

Kurulduğu günden bugüne yenilikçi fikirleri hayata geçirmekten övünç duyan Hansgrohe Armatür Ltd. Şti., her zaman güncelin bir adım ötesine geçmekte ve sektöründe öncü bir rol üstlenmektedir.
Gerek Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. ve gerekse Hansgrohe SE için, kişisel verilerin korunması son derece önemlidir. Bu Veri Politikası, Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.’nin bilgi teknolojilerinin beklentileri karşılayan, kişi hak ve özgürlüklerini koruyan ve güvenlikçi bir anlayışla hazırlandı.
Veri Politikamızda temel olarak; Şirketimizin, kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin uygulamaları, verdiğimiz hizmetler kapsamında verilerini işlediğimiz çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile sair üçüncü kişilere ilişkin bilgiler yer almakta olup bu Veri Politikası, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm soru ve talepleri karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metin, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimizin uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.hansgrohe.com.tr alan adlı internet sitesinden erişebilirsiniz.
Bu Veri Politikası yalnızca Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. bakımından geçerli olup Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun şekilde hazırlanmıştır. Diğer Hansgrohe şirketlerinin uyguladıkları veri işleme politikaları için lütfen kendi internet sitelerini kontrol ediniz.

1. Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Hansgrohe, verdiği hizmetler kapsamında bayilerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının bazı ticari, hukuki ve/veya kişisel verilerine erişebilmektedir. Bu veriler, Hansgrohe tarafından, herhangi bir sözleşme ile veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ticari sır olarak belirlenmemiş olsa dahi Hansgrohe tarafından, yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe ve/veya sözleşme ilişkisi kapsamında verilen hizmet kapsamında üçüncü kişilerle paylaşım yapılması gerekli değil ise, Hansgrohe’nin kendi verilerini korumakta gösterdiği özenle aynı özende korunacaktır.
Hansgrohe tarafından, bayilerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının e-posta adresleri, isimleri ve soy isimleri, T.C. kimlik numaraları, kimlik bilgileri, adresleri veya telefon numaraları gibi kişisel verileri işlenebilmektedir. Ayrıca, internet sitesi üzerinden IP adresiniz  , kullanımınız ile ilgili başlangıç ve bitiş bilgileri ile kullanımınızın türü ve kapsamı ile birlikte tarayıcınızın ve işletim sisteminizin türü de kaydedilmektedir.
Bunlara ek olarak, internet sitesi üzerinde çeşitli konumlarda bulunan formlar vasıtası ile isim ve soy isim, unvan, telefon numarası, e-posta adresi, kişisel mesajlar ve benzeri bilgileri internet sitesine yüklediğiniz ve dolayısıyla Hansgrohe ile paylaştığınız taktirde, sağladığınız bu bilgileri talebiniz doğrultusunda ve Hansgrohe tarafından sunulan hizmetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak işliyoruz.
Bayi arama hizmeti aracılığıyla internet sitemizi kullanarak aradığınız bayiye bir iletişim talebi gönderebilirsiniz. Tarafınızca gönderilen bilgileri kontrol etmemekle birlikte isteğinizi doğrudan belirttiğiniz bilgileri ve kişisel verilerinizi ilgili bayiye iletmekteyiz. Söz konusu bilgileriniz ilgili bayiye iletildikten sonra, eğer ilgili bilgileri saklamak konusunda yürürlükteki mevzuattan doğan ayrıca bir yükümlülüğümüz bulunmuyorsa, söz konusu bilgileri siliyoruz.
İnternet sitemizde, Google Inc.’a ("Google") ait bir analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics ise “tanımlama bilgileri”, yani bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan kullanılmasının analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları kullanmaktadır. İnternet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak tanımlama bilgileri tarafından oluşturulan bilgiler, Google'ın ABD'deki bir sunucusuna iletilir ve burada saklanır. Bu internet sitesinin işletmecisinin verdiği talimat üzerine Google, kullanımınızı değerlendirmek ve bağlantılı hizmetler sağlayabilmek için raporlar hazırlamak üzere bu bilgiyi kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu tanımlama bilgilerinin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayar yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemizde, istatistik amaçlı AdWords ve double-click-Cookies (çerez) de kullanılmaktadır Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitesindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.
Üçüncü taraf çerezleri ve kendi çerezlerimizi, internet sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamları size göstermek için kullanıyoruz. Buna "tekrar hedefleme" denilmekte olup internet sitemizde gezindiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) çalışmalarına tıklamalarınızı baz almayı amaçlar. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların üçüncü taraf internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra internet sitemizle nasıl etkileşime geçtiğini görebilmek için çevrimiçi (online) pazarlama kampanyalarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. İstediğiniz zaman tarayıcınızdan bu çerezleri silebilirsiniz.
Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın Hansgrohe tarafından işlenmemektedir.
İşlenen kişisel veriler, Hansgrohe tarafından sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilişkili olarak değişiklik gösterebilir. Çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel veriler, Hansgrohe tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.
Hansgrohe, kişisel verileri;
  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uymak sureti ile,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
işlemektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel Prensipler
Kişisel veriler, Hansgrohe tarafından verilen hizmetlerin amaçlarıyla orantılı olarak, Hansgrohe’nin faaliyetlerini sürdürmesi, daha iyi hizmet vermesini sağlamak, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, bayilerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iş başvurularını işleme almak ve değerlendirmek, Şirketimiz ile iş ilişkisi kurmuş kişilerle iletişimi sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde açık rıza alınmak koşulu ile veya yürürlükteki mevzuat kapsamında açık rıza alınması gerekmemesi halinde açık rıza alınmaksızın işlenmektedir.
Kişisel veriler yalnızca Hansgrohe faaliyetleri kapsamında toplanacak, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması öncelikli amaçlarımızdandır. Bu sebeple, kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması amacıyla Şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari gereklilikler yerine getirilmektedir.
Kişisel verilere yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmektedir ve Şirketimizde çalışan ve/veya Şirketimiz ile bir sözleşme ilişkisi içinde bulunan yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda belirtmek isteriz ki; Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.
3.Kişisel Verilerin Aktarılması
Hansgrohe tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, kural olarak, üçüncü kişilere herhangi bir meşru amaç olmaksızın aktarılmamakta olup Hansgrohe, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması hususunda da yürürlükteki mevzuata ve de içtihada uygun hareket etmektedir.
Bu kapsamda, kişisel veriler Hansgrohe tarafından, verdiği hizmetler kapsamında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile; başta diğer ülkelerde bulunan Hansgrohe şirketleri ile olmak üzere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına ve sunulan hizmetler ve de faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.
İnternet sitelerimizin ve platformlarımızın geliştirilmesi, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan ve yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcılar ile çalışıyoruz. İlgili hizmet sağlayıcıların kişisel verileri işleme politikaları bakımından Hansgrohe’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından, ilgili hizmet sağlayıcıların politikalarını da incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.
4.İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.’dir.
İlgili kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.
Yürürlükteki mevzuattan doğan bu hakları kullanmak için, ilgili kişi, bu yöndeki talebini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi doğrultusunda, Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.’nin aşağıda belirtilen adresine; adı ve soyadı ve de imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile başvuruda bulunabilmektedir.
İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Başvuru formu

Başvuru Formu

 (JPG, 575 KB)
hansgrohe uzmanları

Size en yakın hansgrohe bayi veya yetkili servisine ulaşın