Gökçe Tesisat Ahmet Kısa

Düz Mah. Yekta Karamustafaoğlu
52000 Ordu

+90 532 673 50 53