"Made by hansgrohe" kalitesine güvenin

hansgrohe Ürün Garantisi

Müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteyi sunmak Hansgrohe SE felsefesinin temel yapı taşıdır. Bu nedenle kullanıcılarımıza beş yıllık gönüllü bir üretici garantisi sunuyoruz. Aşağıdaki garanti koşulları kısmında ilgili ön koşullar ve ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Garanti Koşulları

I. Genel

hansgrohe, tüketici için satıcı sorumluluğunda olan yasal garantiye ek olarak, hansgrohe ürünlerinin tüketicilerine yönelik olarak bu üretici garantisini sağlama sorumluluğunu üstlenmektedir. Zorunlu yasal garanti sorumluluğu yönetmeliklerine bağlı olmaksızın, örneğin ürün sorumluluk hukukuna göre, kasıtlı hallerde ve önemli ihmal söz konusu olduğunda, hansgrohe veya partnerleri nedeniyle hayati tehlike, vücutta yaralanma veya sağlığın bozulması ile ilgili tehlike oluştuğunda geçerlidir.

Bu üretici garantisi kapsamında bir "tüketici" herhangi bir gerçek kişi, ürünün sahipleri olup, bu kişiler ürünü başka bir kişiye satmış olanlar veya ticari ya da kişisel mesleki faaliyetleri çerçevesinde ürünü üçüncü partiler için kurmuş kişiler değildir. "İlk kullanıcı" ise ürünü hansgrohe'den, bir bayiden ya da herhangi başka bir gerçek ya da tüzel, ürünü ticari ve kişisel mesleki faaliyeti çerçevesinde başkasına satan veya kuran bir kişiden almış olan bir tüketicidir.

II. Garanti koruması

hansgrohe ürünleri 01.01.2010 tarihinden sonra almış olan ilk kullanıcılar için geçerlidir (satın alma belgesi):

Hansgrohe, ürünlerinin malzeme, üretim ve montaj açısından hatasız olduğunu müşterilerine garanti etmektedir. Burada ölçüt olan bilim ve teknolojinin üretim tarihindeki seviyesidir. ürün, bu tarihte zarara yol açan hatayı göstermiş olmalıdır. Bu hatanın yol açtığı hasarların karşılanmasına yönelik olan veya ürüne karşı sorumluluk nedeniyle yapılan talepler sadece bağlayıcı yasal düzenlemeye göre yapılabilir.

Bu garanti ilk kullanıcının ürünü aldığı tarihten itibaren  belirli koşullar dahilinde 5 yıllık bir süre için geçerli olup, maksimum geçerlilik süresi özel durumlar için üretim sonrası 6 yıldır. Garanti süresi sadece bu garanti çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere garanti verilmesi nedeniyle uzatılır, özellikle işletime alma veya ürün değiştirme bu hizmetler arasında değildir. Ayrıca garanti süresi bu tür durumlarda yeniden başlatılmamaktadır.

III. Yazılı Hata Bildirimi

Bu garanti nedeniyle oluşan haklardan tüketici, garanti süresi içinde yazılı bir hata bildirimi ile Hansgrohe'ye veya ilk kullanıcının ürünü aldığı bayiye ileterek yararlanabilir. Ancak bunun için ön koşul, tüketicinin hatayı, hata anlaşıldıktan veya anlaşılması gerektiğinden iki ay sonra bildirmesidir. Tüketici, garanti süresinin sona ermediğini belgelemekle yükümlüdür (örneğin ilk kullanıcının satın alma belgesinin verilmesiyle). Hansgrohe gerektiği takdirde garanti süresinin başlangıcını üretim tarihine göre belirleme hakkına sahiptir.

IV. Garanti Kapsamındaki Hizmetler

Hansgrohe, ürünü işletime almak, ürün değişimini gerçekleştirmek veya tüketicinin satın alırken ödediği ücreti karşılamak ile ilgili karar vermede serbesttir.

Bu konuda kural ise, tüketicinin hatalı ürünü önceden kendi rızası ile Hansgrohe'ye profesyonel bir usta aracılığıyla yerinde kurdurmuş olmasıdır. Bu durumda garanti gerekli yedek parçaların ücretsiz bir biçimde teslim edilmesini sağlamaktadır. Hansgrohe yazılı bir taahhüt ile kurulumu bizzat gerçekleştirmeye karar verdiği takdirde, yedek parçalar, montaj ve Hansgrohe'ye ait işçilik maliyetleri ile taşıma veya ürünün gönderimi için yapılması muhtemel masrafları karşılamaktadır. Tüketici ürünü erişilebilir kılmalıdır.

V. GARANTİ BELGESİDİR

Grup 1- Monte edilen bireysel ve genel mekanlardaki Hansgrohe armatürler için; genel mekan ve farklı kişilerin kullanımı da dahil olmak üzere; imalat hataları ile bunların sonucu oluşabilecek kusurlara karşı üretici firma HANSGROHE SE adına satış tarihinden itibaren Grup2 ve Grup 3 hariç 5 yıl, özel durumlar için 5+1 yıl olarak verilmektedir. ( Tepe duşları, Batarya gövdeleri, Krom kaplamalar v.b.)

Grup 2- Grup 1 açıklaması içinde olan ürünlerin bazıları ve Grup 3 haricinde tüm bağlantı ve mobil kullanım dahilinde olan ve üçüncü şahısların kullanım alışkanlıklarına maruz kalan ürün ve parçalar için Hansgrohe SE adına satış tarihinden itibaren 2 yıl. (Bu grup 2 tüm el duşları ve hortumlarını kapsamaktadır.)

ürün gamımızada bulunan Elektronik bataryaların Krom kaplama ve gövdeleri grup 1 çerçevesinde değerlendirilmesine karşın elektronik üniteler, voltaj değişimleri, uygunsuz montaj, uygulama hataları haricinde 2 yıl garantiye sahiptir. Pil ile çalışan ürünlerin pillerin garantisi Hansgrohe SE tarafından verilemez.

Grup 3 – Hansgrohe ürünlerinde kullanılan tüm sarf malzemeleri ve sonradan takılan tüm ilave parçalar için Grup 1, Grup 2, Ampül aydınlatma malzemesi, anfi ve pil haricinde, Hansgrohe SE adına satış tarihinden itibaren, aşınma ve hasar olmaması koşulu ile 1 yıl garanti verilmektedir. Grup 1 tüm güç ünitesi ve yalıtım malzemeleri ile özel üretim için kullanılan müşteri isteğine bağlı uygulamalar için geçerlidir.

özel üretim- Grup 1 içerisinde yer alıp müşteri talebi doğrultusunda altın v.b farklı renk kaplanan batarya ve bu bataryaların kısım olarak altın v.b farklı renk kaplanan parçaları için satış tarihinden itibaren 1 yıl garanti verilir. Temizleme malzemeleri sebebiyle oluşan yanık ve hatalar garanti kapsamına alınmaz.

Kullanıcı hataları; vandal ya da kaba davranışlar; tesisat-alt yapı ve montaj kusurları, ürünlerin yeterli kalite standartları olmayan diğer ürünlere bağlanarak kullanılmasından doğabilecek hasarlar; ürünlerin yetkili olmayan ve yeterli teknik-mesleki donanıma sahip olmayan kişiler tarafından monte edilmesi ya da bu tanımlanan vasıflarda kişilerin ürünlere müdahalesi sonucu doğabilecek kusurlar; elektrik tesisatından veya ana şebekeden doğabilecek aşırı voltaj değişimleri ve aşırı yük yüklenmesi sonucu doğabilecek kusurlar; sertlik derecesi yüksek asitli ve kaplamaya zarar verecek temizlik maddelerinin kullanılması… gibi imalattan kaynaklanmayan sorunlar garanti kapsamına dahil değildir. üretici (HANSGROHE SE) ve Türkiye Ofisi Hansgrohe Armatür Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. montaj ve kullanım hatalarından dolayı ortaya çıkabilecek insan ve evcil hayvan yaralanmalarından dolayı sorumlu tutulamaz.

ürünlerde yaşanacak tüm sorunlar SATICI’ya bilgi verilmesine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde HANSGROHE Armatür San. Tic. Ve Ltd. Sti’nin önereceği yetkili servisleri aracılığı ile müdahale edilecek; garanti kapsamına giren sorunlar bilabedel çözümlenecek, gerekli hallerde kusurlu ürünler yenileriyle değiştirilecektir.

İmalattan kaynaklanan sorunlar garanti süresi kapsamında, SATICI tarafından bilabedel karşılanacaktır.

HANSGROHE SE Adına

Hansgrohe Armatür San. Tic. Ltd. Şti.

ürün değiştirme sırasında eski ürün ücretsiz olarak aynı türde, aynı yenilikte ve aynı tipte olan yeni bir ürün ile değiştirilir. İlgili ürün hatanın görüldüğü tarihte üretimden kalkmış ise Hansgrohe yasal olarak benzer bir ürün teslim etmekle yükümlüdür.

Hansgrohe'ye veya bayiye ürünün taşınması ya da gönderilmesi veya ürünün buradan alınması ve ürünün her bir yeniden kurulumu ya da her bir diğer önlem sadece Hansgrohe'nin önceden rızası alınarak gerçekleştirilmelidir. Hansgrohe uygulanılması istenen tedbire rıza gösterdiği takdirde bu tedbirin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan masrafları üstlenir. Tüketici, başka bir anlaşma yapılmadığı takdirde, yeni ürünü en yakınında bulunan Hansgrohe bayiinden bizzat almakla yükümlüdür.

Hansgrohe satın alma ücretinin karşılanmasını seçtiği ve bunu yazılı olarak onayladığı takdirde tüketici ürünü geri verir ve Hansgrohe kullanıcıya satın aldığında ödediği parayı geri öder.

VI. ön koşullar ve İstisnalar

Bu garantinin geçerli olması için ön koşul profesyonel bir montaj ve kullanım kılavuzu takip edilerek ve teknolojinin herkesçe tanınan kurallarına uyularak (örn. ürünün bir usta veya yetkili bir uzman tarafından işletime alınmasıyla) bakım yapılması ile birlikte kullanım kılavuzunun içeriğine uyulması ve Hansgrohe ürünlerinin, Hansgrohe tarafından sağlanın teknik kılavuzlara ve bakım yönetmeliklerini uyularak kullanılmasıdır.

Bunlar arasında, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, giriş suyu borularının özellikle ürün montajından önce veya montaj tedbirleri alındıktan sonra geçerli normlara göre profesyonel bir biçimde yıkanması, montajların ekte bulunan görsellere uygun biçimde yapılması ve su şebekesindeki çalışma basıncının teknik belirlemelere göre kontrol edilmiş olması bulunmaktadır.

Montaj kılavuzları, kullanım ve bakım ile ilgili bilgiler her ürüne eklenir ve www.hansgrohe.com adresinden edinilebilir.

Garanti kapsamına aşağıdakiler dahil değildir:

- Aşınmaya maruz kalan parçalar, örneğin contalar gibi; - Kırılabilir parçalar, örneğin cam, ampul gibi; - Tüketildiğinde etkileri geçen parçalar, örneğin piller, filtreler veya perlatörler gibi; - Hansgrohe ürünlerinin optimum çalışma performanslarından hafif derecede, ürünün kullanım değerinde herhangi bir etki yaratmayacak şekilde sapması; - Boruların kir ile tıkanması, su darbeleri, özellikle sıcak su darbeleri, kireç tortuları, işletim ve kullanım hataları, agresif çevre koşullarından kaynaklanan zararlar, kimyasallar, temizleyiciler; - Kurulum, taşıma, deneme amacıyla satın alma sırasında çalışma sırasında üründe meydana gelen eksiklikler ile birlikte - Eksikleri olan Hansgrohe ürünü nedeniyle oluşan hasarlar - Yani sergi amacıyla kullanılan ürünler

Garantinin geçerliliği şu koşullarda sona erer: - Ekte verilmiş veya www.hansgrohe.com adresinde mevcut montaj, bakım ve kullanım kılavuzuna uyulmaması; - Uzman olmayan kişiler tarafından montaj, bakım veya tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi; - Kullanıcı, tesisatçı veya üçüncü kişiler tarafından kaynaklanan ürün hasarları; - ürünün normal aşınması veya kötü niyetli zarar verme sebebiyle oluşmuş hasarlar - ihmal kaynaklı hasarlar için kullanıcının hasardaki payı hesaplanıp faturaya dahil edilir - ; - Kural dışı kurulum veya işletime alma; - Eksik veya hatalı bakım; - öngörülen amaçları gereğince kullanılmamış veya kullanılmayan ürünler; - Yüksek derecede şiddet veya doğal afetler, özellikle, fakat bununla sınırlı olmamak üzere, su taşması, yangın ve don sonucu oluşan hasarlar.

VII. Garanti Dışı Müdahale

ürün ile ilgili bir hata bu garanti kapsamından olmadığı takdirde ürünün gönderilmesi ve taşınması sırasında gerçekleşen masraflar bizzat tüketici tarafından karşılanmalıdır. Buna ek olarak tüketici, ürünün kontrolden geçirilmesi, demonte edilirken harcanan masraflar ve ürünün tekrar kurulumu ile ilgili muhtemel işçilik maliyetlerini de karşılamakla yükümlüdür. Tüketici, bilgi dahilinde garanti dışı müdahale ve ürünün tamiri ile ilgili beklenen masraflar nedeniyle ürünün tamirini talep ettiği takdirde buna ek olarak yedek parçalar ve işçilik maliyetleri masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

ürün teslimat sırasında anlaşılmayan bir eksikliğe sahip ise, Hansgrohe iyi niyet jesti çerçevesinde bu hatanın giderilip giderilemeyeceğine özel olarak karar verir. Bu durumda tüketicinin hatanın giderilmesine dair yasal bir hakkı bulunmamaktadır.

VIII. Yasal Haklar

Yasal Haklar

Tüketici, garanti ile ilgili haklara ek olarak yasal haklara da sahiptir. Tüketici açısından bazı koşullarda daha elverişli olabilecek bu haklar garanti nedeniyle sınırlandırılmaz. Aynı zamanda garanti, ilk kullanıcı ile birlikte gerektiği takdirde şu andaki tüketicinin ilk kullanıcının ürünü aldığı satıcıdan talep edebileceği haklara herhangi bir etkide bulunmaz.

XI. Garanti Yükümlülüklerinin Karşılanacağı Yer, Hukuksal Yetki Alanı ve Uygulanacak Yasalar

Bu garanti için 11 Nisan 1980 BM Satış Hakkı Sözleşmesi (CISG) hariç Alman yasaları geçerlidir. Bu garantinin getirdiği yükümlülüklerin karşılanabileceği yer Schiltach, Almanya'dır. Uygun olduğu takdirde hukuksal yetki alanı Rottweil, Almanya'dır.

Hansgrohe SE Auestraße 5-9 77761 Schiltach Almanya

hansgrohe uzmanları

Size en yakın hansgrohe bayi veya yetkili servisine ulaşın