Video/Film Materyali Kullanım Koşulları

Versiyon 11 / 2012

Hansgrohe SE (bundan böyle "Lisans Veren" olarak anılacaktır) telif hakları ve video / film materyali ile ilgili telif hakları (bundan böyle "Haklar" olarak anılacaktır) konusunda özel bir lisans sahibidir.

Lisans Veren, aynı zamanda lisans veren firmaya ait ürünler konusunda da marka haklarına sahiptir; fakat bu sözleşme hiçbir marka lisansı barındırmamakta olup bu kullanım koşullarında bulunan hiçbir husus bir marka lisansı anlaşmasının hazırlanmasını sebep göstermek için kullanılamaz.

Bunun yanı sıra bu kulanım koşullarının konusu bir satış ilişkisi oluşturulması için de kullanılamaz.

İşbu web sayfasına yerleştirilmiş video / film materyali yalnızca burada açıklanan kullanım koşullarına göre sunulmaktadır. Video / film materyalinden (bundan böyle "Materyal" olarak anılacaktır) faydalanılması ve bu materyalin kullanılması veya indirilmesi ile alıcı (bundan böyle "Lisans Alan" olarak anılacaktır) işbu kullanım koşullarını kabul etmiş olur.

 1. Bu vesile ile Lisans Veren, Lisans Alana hakların kullanımına ilişkin her zaman geri alınabilir, başka bir tarafa aktarılamayan ve özel niteliğe sahip olmayan bir lisansı sadece Lisans Verenin ürünlerine ilişkin bu teklif ve ürünlerinin kullanılması amacıyla garanti etmektedir.
 2. Lisans Alanın, bu haklar uyarınca, normal bir ticari alışveriş sonucunda elde edilmiş bu materyali kullanma hakkı vardır. Fakat Lisans Alan, bu tür materyalin Lisans Veren tarafından sağlanması veya teslim edilmesi konusunda hak sahibi değildir.
 3. Lisans Alan, işbu lisansı veya bu haklara ilişkin materyali kötüye kullanamaz.
 4. Lisans Alanın alt lisans dağıtma hakkı bulunmamaktadır.
 5. Lisans Alan bu haklardan hiçbir zaman açıklanan kullanım amacının dışında faydalanamaz veya bu hakları kullanamaz ve Lisans Alan bu kullanım koşullarının içeriği ile amacına ters düşebilecek adımlar atamaz. Bunun yanı sıra Lisans Veren, tüm ihtimaller dahilinde akılcı yaklaşım içinde lisanslı bir hakkın değeri, geçerliliği veya uygulanabilirliğine ya da Lisans Verenin bu tür bir hakka sahip olma durumuna kötü bir etkide bulunabilecek her türlü tutumu imtina etmektedir.
 6. Lisans Alan, özellikle ilgili materyal için verilmiş kullanım türünü ve süresini dikkate almalıdır.
 7. Lisans ücretleri tahsil edilmez.
 8. Bu vesile ile Lisans Alan, Lisans Alan ve Lisans Veren ilişkisi içinde Lisans Alanın hakların tek sahibi olduğu, bu hakların yalnızca ve başka bir taraf dahil edilemeyecek şekilde Lisans Verenin mülkiyetinde bulunduğu ve bulunacağı ile Lisans Alanın işbu belgeyle verilmiş lisans dışında bu haklar konusunda hiçbir başka hak veya talebe sahip olmadığını taahhüt eder. Lisans Alan, Lisans Verenin hakların sahibi olması durumunda hiçbir müdahalede bulunamaz.
 9. İşbu lisansın feshedilmesi veya süresinin dolması halinde bu materyal ile ilgili Lisans Alana verilmiş tüm haklar otomatik olarak ortadan kalkar. Bu durumun aynısı ilgili materyal için verilmiş kullanım süresi sona erdiğinde de geçerlidir. Lisans Alan, haklar ile birlikte bu haklara ilişkin materyalin kullanımını derhal durdurmalıdır.
 10. Lisans Veren hakların geçerliliğini garanti etmemekte ve hakların üçüncü tarafların haklarına zarar vermeden kullanılabileceği konusunda hiçbir yükümlülük almamaktadır.
 11. Lisans Alan, Lisans Verene karşı olarak, Lisans Vereni Lisans Alanın malzemeyi kullanımına ilişkin veya kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek tüm talepler, şikayetler, kayıplar, hasarlar ile masraflar (yemek masrafları ve avukat ücretleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) konusunda tazmin etme ve zararları gidermekle yükümlüdür.
 12. Lisans Alan Lisans Verene, Lisans Verenin bilgi talep ettiği, materyale ilişkin haklarına verilen her türlü zararı veya haklara yapılan itirazı yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Lisans Veren tek hak sahibidir; hakların ihlal edilmesi durumunda kendini müdafaa edici eylemlerde bulunmak ve bu tür süreçler başlatmakla yükümlü değildir.
 13. Bu haklar, ilgili materyale ilişkin olarak Lisans Alan için açıklanan tarihin sonuna dek tanınmıştır. Bu tarihin sona ermesiyle ilgili materyale ilişkin tüm haklar, özel bir iptal etme işlemi gerekliliği olmadan ortadan kalkar.
 14. Bu haklardan, Lisans Veren ve Lisans Alan arasında ticari bir temsil anlaşması oluşturmak amacıyla faydalanılamaz.
 15. Lisans Verenin yazılı onayı olmadan, lisansa ilişkin hiçbir hak veya yükümlülük devredilemez veya aktarılamaz. Lisans Alan tarafından yapılan her devretme veya aktarma girişimi Lisans Verene lisansı derhal feshetme hakkı verir.
 16. Tüm yasalar Federal Almanya Cumhuriyeti Yasaları'na tabidir. Bu vesile ile Lisans Alan, durum izin verdiği ölçüde ve geri alınamayacak şekilde sadece Offenburg Mahkemeleri olmamak üzere Offenburg mahkemelerinin kararlarına bağlıdır. Lisans Veren Lisans Alanı, Lisans Alandan sorumlu başka bir mahkemede de dava etme hakkına sahiptir.
 17. Bu kullanım koşulları iki taraf arasında, materyale ilişkin anlaşmalar ile ilgili önceden geçerli benzer tüm kullanım koşullarının yerini almaktadır.
 18. Lisans Veren bu kullanım koşullarını gelecekteki duruma etki edecek şekilde her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Mevcut olan haklarda yapılacak değişiklikler için yazılı belge gereklidir.
 19. Bu kullanım koşullarına ilişkin bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu açıklandığı takdirde söz konusu taraflar bu hükmü etkili, uygulanabilir ve tercih edilen ekonomik uygulamaya en yakın olan bir hüküm ile değiştirme konusunda anlaşmaya varır.

Size mümkün olan en iyi hizmeti sağlayabilmek için Hansgrohe Çerezler kullanmaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden sitede gezinmeye devam ederseniz, Çerez kullanım şartlarını kabul etmiş olacaksınız.

Tamam
<% } //bolIsPublishMode %>